Cao su Đức Minh

Cao su Đức Minh là Công Ty TNHH thành lập năm 2007 chuyên sản xuất gia công các mặt hàng phục vụ trong công nghiệp cao su và vận tải. Các mặt hàng chính là :

  • Màng hơi (Bladder) dùng trong công nghiệp sản xuất lốp.
    Công suất 200 tấn sản phẩm/năm
  • Lốp xe nâng (forklift solid tire) dùng trong nhà máy, công trư