Luyện Hỗn Hợp Cao Su


Công Ty có hai dây chuyền luyện cao su bán thành phẩm:
1- Dây chuyền luyện cao su thiên nhiên, SBR, NBR phục vụ cho sản xuất săm lốp, trục các loại, cao su giao thông vận tải. Công suất 400 tấn tháng.
2- Dây chuyền luyện cao su Butyl, EPDM dùng làm màng hơi cốt hơi, cao su kỹ thuật.... công suất 30 tấn tháng.
Đức Minh có các thiết bị kiểm tra bán thành phẩm luyện, bảo đảm cah61t lượng luyện.